Ceník

Cenová nabídka je dohodnuta individuálně dle vzájemné dohody v návaznosti na celkovém rozsahu a náročnosti vašich dalších požadavků.
Cena za vedení účetnictví, daňové evidence, je většinou stanovena paušální měsíční sazbou, roční účetní závěrka a daňová přiznání jsou účtovány samostatně.

Zpracování mzdového účetnictví fakturujeme dle počtu zaměstnanců. Uvedené ceny zahrnují úhradu veškerých provozních nákladů naší společnosti a poradenství, které se týká běžné agendy společnosti. Naše služby vyúčtováváme řádnými daňovými doklady.

Nabídky pro větší společnosti a společnosti se zahraniční majetkovou účastí zpracujeme dle předložených podkladů a na základě požadavků klienta samostatně.

Uvedené ceny jsou orientační, vždy se posuzuje problematika a náročnost zpracování.

Vedení daňové evidence

Malá společnost, neplátce DPH 4 800-7 200 Kč/Rok
Malá společnost, plátce DPH (do 100 položek za Q) 1 800-3 000 Kč/Q
Malá společnost, plátce DPH (do 500 položek za Q) 11 500-15 000 Kč/Q
Větší společnost, plátce DPH (do 500 položek za měsíc) 14 500-17 000 Kč/M
Fakturace, příprava příkazů k úhradě, upomínky,… 300 Hod.
Zastupování klienta při kontrole na Finančním úřadu (vč. přípravy podkladů a dokladů) 400 Hod.
Roční účetní závěrka:inventura,inventarizace,archivace a předání dokladů 1 000-5 000

Cena zahrnuje zpracování účetnictví, přiznání k DPH, souhrnné hlášení, Intrastat, případně další přehledy dle požadavků klienta.

Vedení účetnictví

Malá společnost, neplátce DPH od 800 Kč/M
Malá společnost, plátce DPH (do 100 položek za Q) 2 500 - 5 000 Kč/M
Malá společnost, plátce DPH (do 500 položek za Q) 8 500 - 15 000 Kč/M
Větší společnost, plátce DPH (do 500 položek za měsíc) 14 500 - 30 000 Kč/M
Fakturace, příprava příkazů k úhradě, upomínky,… 300 Hod.
Zastupování klienta při kontrole na Finančním úřadu (vč. přípravy podkladů a dokladů) 400 Hod.
Roční účetní závěrka:inventura,inventarizace,archivace a předání dokladů 1 000 - 10 000

Mzdové účetnictví

Zpracování mzdy za jednoho zaměstnance od 200 Kč/Os.
Dohoda o provedení činnosti 150 Kč/Os.
Dohoda o provedení práce 100 Kč/Os.
Roční zpracování:vyúčtování daní, evidenční list,… 400 Kč/Os.
Zastupování klienta při kontrole na ZP a PSSZ (vč.přípravy podkladů a dokladů) 400 Hod.
Personální poradenství 500 Hod.

Daňová přiznání a statistické výkazy

Daňové přiznání k silniční dani (cena včetně 1 vozu, každý další vůz 120,-Kč) 500
Daňové přiznání k srážkové dani, vyúčtování zálohové daně 500
Přiznání k dani darovací od 500
Daňové přiznání k dani z nemovitostí od 1000
Daň z příjmu fyzických osob (včetně přehledu pro zdravotní poj. a pro správu soc. zabezpečení) 1 500 - 3 500
Daň z příjmu právnických osob 5 000 - 10 000
Daň z příjmu právnických osob - předložené účetnictví 20 000 - 80 000
Souhrnné hlášení, Intrastat od 500
Statistický výkaz (měsíční, čtvrtletní, roční) 400 Kč/Hod.
Zajištění odkladu daňového přiznání k 30.6. 1 000
Účetní poradenství 1 000 Kč/Hod.

Účetním poradenstvím rozumíme pouze řešení komplikovaných účetních případů.

Další služby

Správa pohledávek od 800 Kč/Hod. *
Supervize individuální  

* cena plus poštovně dle aktuálního ceníku

Další služby

Kontakt

info@profitconsulting.cz +420 774 496 668

Napište nám
napište nám
 
Profit Consulting
cz en fr
lady